Disclaimer

Vrijwaring
Aan de internetsite www.mijnorthodontist.nl is de uiterste zorg besteed. De internetsite is informatief, U kunt er geen rechten aan ontlenen. Orthodontistenpraktijk Dominicus Mattheeuws, de auteurs, de vormgevers, de samenstellers of enige andere partij die betrokken is en/of is geweest bij de samenstelling en/of openbaarmaking van deze pagina's, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de gepresenteerde gegevens.

Alle ten behoeve van de internetsite www.mijnorthodontist.nl aangeboden informatie, etc. dienen binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar te zijn. Het vakgebied orthodontie is veelomvattend. De internetsite van Orthodontistenpraktijk Dominicus Mattheeuws pretendeert geen volledigheid en geeft slechts in grote lijnen een algemeen overzicht van het specialisme orthodontie.

Copyright
Alle informatie in de internetsite www.mijnorthodontist.nl is eigendom van Orthodontistenpraktijk Dominicus Mattheeuws, tenzij anders vermeld. Voor vermenigvuldiging en/of openbaar making van het geheel of enig gedeelte van de inhoud van deze internetsite door middel van druk, fotocopie, microfilm of welke andere wijze dan ook is vooraf schriftelijke toestemming van Orthodontistenpraktijk Dominicus Mattheeuws nodig.