Privacy

Patiënteninformatie wordt niet aan derden verstrekt zonder medeweten en toestemming van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor de tandarts, specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

 

Gaat u verhuizen naar een andere regio in Nederland of naar het buitenland, dan zullen wij indien mogelijk de gegevens doormailen naar degene die uw behandeling zal voortzetten. Wij zullen u wel vragen te tekenen voor het door sturen van uw gegevens.