Tarieven Orthodontische Behandelingen 2019


Consultatie en diagnostiek

F121A Intake consult
F122A Vervolgconsult
F123A Controlebezoek
F124A Second Opinion
F125A Maken gebitsmodellen *
F126A Beoordelen gebitsmodellen

F127A Multidisciplinair consult, per uur

F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder

F131A Vervaardigen van diagnostische set-up *

F132A Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie *

F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie

€ 21,78
€ 21,78
€ 13,65
€ 103,16
€ 16,71
€ 60,32

€ 135,20

€ 103,16
 

€ 46,87

€ 16,71

€ 60,32

 

 


Rontgenonderzoek

F151A Intra-orale rontgenfoto (3x4 cm)

F152A Occlusale opbeet rontgenfoto

F155A Vervaardigen OPG
F156A Beoordelen OPG
F157A Vervaardigen RSP
F158A Beoordelen RSP

F159A Vervaardiging voor-achterwaartse achedelrontgenfoto

F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelrontgenfoto

F161A Meerdimensionale kaakfoto

F162A Beoordeling meerdimensionale kaakfoto

€ 16,05
€ 16,05
€ 29,34
€ 17,20
€ 18,38
€ 51,31

€ 18,38

€ 51,31

€ 137,55

€ 57,31

 

 

 

Orthodontische behandeling

Categorie 1, Plaatapparatuur  
F411A Plaatsen beugel *
* Indicatie techniekkosten
F511A Behandelmaand
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand
F531A Nacontrole
€112,68
€ 60,00
€ 28,53
€ 28,53
€ 28,53

Categorie 2, Headgear, lipbumper, linguale boog
 
F421A Plaatsen beugel *
* Indicatie techniekkosten
F512A Behandelmaand
F521A Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand
V713 Nacontrole
€117,86
€ 40,00
€ 28,53
€ 28,53
€ 28,53

Categorie 3, Activator
 
F431A Plaatsen beugel *
* Indicatie techniekkosten
F513A Behandelmaand
F521A Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand
V713 Nacontrole
€135,91
€ 95,00
€ 28,53
€ 28,53
€ 28,53

Categorie 4, RME
   
F441A Plaatsen beugel *
* Indicatie techniekkosten
F514A Behandelmaand
F521A Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand
V713 Nacontrole
  €144,80
€105,00
€ 28,53
€ 28,53
€ 28,53

Categorie 5, Partieel vaste apparatuur
 
F451A Plaatsen beugel *
* Indicatie techniekkosten
F515A Behandelmaand
F521A Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand
F492A Verwijderen beugel per kaak
F533A Nacontrole
€342,58
€150,12
€ 32,60
€ 28,53
€ 93,86
€ 32,60

Categorie 6, Volledig vaste apparatuur, excl. techniekkosten
F461A Plaatsen beugel*
* Indicatie techniekkosten
F516A Behandelmaand
F521A Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand
F492A Verwijderen beugel per kaak
F533A Nacontrole
  €557,27
€300,24
€ 40,75
€ 28,53
€ 93,86
€ 40,75


Diversen

F611A Documenteren en bespreken gegevens electronische chip in uitneembare apparatuur *

F612A  Plaatsen intermaxillaire correctieven *
* Indicatie techniekkosten (per set van 2 veren)
F716A Mondbeschermer tijdens behandeling *
* Indicatie techniekkosten
F721A Trekken tand of kies
F722A Trekken tand of kies in dezelfde zitting en kwadrant

F723A Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)
F724A Preventieve voorlichting/instructie

F810A Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage
F811A Reparatie of vervanging van beugel *
* Indicatie techniekkosten; zie betreffende categorie beugel
F812A Herstel of vervanging van retentie apparatuur *
* Indicatie techniekkosten; per element
F813A Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak
* Indicatie techniekkosten
F814A Plaatsen retentiebeugel, bij andere orthodontist behandeld *
* Indicatie techniekkosten

F815A Verwijden spalk, per element
F911A Inkopen op uitkomst orthodontie

€ 119,82

 

€ 117,86

 

€ 25,79

 

€ 42,98
€ 32,09

€ 80,73
€ 12,85

kostprijs

€ 28,32

 

€ 37,33

 

€ 37,33

€ 37,33

 

€  5,73
€ 2318,04


* De opgegeven techniekkosten zijn een gemiddelde, de werkelijke techniekkosten worden van de techniekbon en/of aankoopbon overgenomen. 

De prijzen zijn geldig tot en met 31 december 2019

 

Kijk hier om te zien wat uw, of andere verzekeraars, vergoeden van de orthodontische behandeling.